Termes i condicions generals


Espanya
Espanya (Illes Canàries)
Portugal
Grècia
Itàlia
1. Obligacions del titular del contracte i conductors autoritzats respecte al vehicle llogat
2. Qualificació en el moment del lloguer
3. Tarifes
4. Accessoris, extres, cobertures i penalitzacions
5. Combustible
6. Pagament
7. Període de lloguer: modificacions, cancel·lacions, no show (lloguer no realitzat), devolució anticipada i recollida amb retard
8. Multes:
9. Grups de vehicles
10. Horaris oficina
11. Protecció de dades, règim jurídic i fur, codi de conducta, impostos i reserva de drets