Espanya
1. Obligacions del titular del contracte i conductors autoritzats respecte al vehicle llogat

El titular del contracte és el responsable de manera directa i solidària que el conductor principal i els conductors addicionals autoritzats a la conducció del vehicle llogat compleixin les obligacions contractuals que es descriuen a continuació.

En cas que Record Go consideri que alguna de les obligacions següents està sent vulnerada, Record Go es reserva el dret a executar les accions legals pertinents, com ara retirar el vehicle llogat al conductor del vehicle i/o requerir judicialment la devolució del vehicle llogat.

1.1. Obligacions del titular del contracte i dels conductors autoritzats en el moment de la recollida
1.2. Obligacions del titular del contracte i dels conductors autoritzats durant el lloguer
1.3. Obligacions del titular del contracte i dels conductors autoritzats en el moment de la devolució del vehicle llogat
1.4. Obligacions addicionals del titular del contracte i conductors autoritzats l’incompliment del qual invalida la cobertura contractada
2. Qualificació en el moment del lloguer
3. Tarifes
4. Accessoris, extres, cobertures i penalitzacions
5. Combustible
6. Pagament
7. Període de lloguer: modificacions, cancel·lacions, no show (lloguer no realitzat), devolució anticipada i recollida amb retard
8. Multes:
9. Grups de vehicles
10. Horaris oficina
11. Protecció de dades, règim jurídic i fur, codi de conducta, impostos i reserva de drets