Τιμές ρεζερβουάρ καυσίμου

ACRISS Ελάχιστη ποσότητα βενζίνης Μέγιστη ποσότητα βενζίνης Ελάχιστη ποσότητα ντίζελ Μέγιστη ποσότητα ντίζελ
CDAH 71,30€ 103,00€ 75,08€ 108,44€
CDMR 69,32€ 138,64€ 72,98€ 145,96€
CGAR 79,22€ 118,84€ 83,40€ 125,12€
CKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
CVMR 99,04€ 120,80€ 104,28€ 127,20€
CYAZ 25,74€ 25,74€ 27,12€ 27,12€
DKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
EDMR 71,30€ 108,92€ 75,08€ 114,68€
EYAZ 15,84€ 17,82€ 16,68€ 18,76€
FVMR 108,92€ 178,24€ 114,68€ 187,68€
IGAH 99,04€ 126,76€ 104,28€ 133,46€
IGAR 85,16€ 184,20€ 89,68€ 193,94€
IGMR 85,16€ 124,76€ 89,68€ 131,38€
ISAR 83,18€ 103,00€ 87,58€ 108,44€
MBMR 69,32€ 81,20€ 72,98€ 85,50€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 69,32€ 89,12€ 72,98€ 93,84€
NBMR 69,32€ 69,32€ 72,98€ 72,98€
NKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
PDAH 83,18€ 130,72€ 87,58€ 137,64€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 101,00€ 178,24€ 106,36€ 187,68€
PJAR 106,96€ 106,96€ 112,60€ 112,60€
PTAR 79,22€ 79,22€ 83,40€ 83,40€
SKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
SVMR 136,66€ 158,44€ 143,88€ 166,84€
XFAR 130,72€ 172,32€ 137,64€ 181,42€

Τιμές χρέωσης υπηρεσιών και ανεφοδιασμού με μη επιστρέψιμη τιμή

ACRISS Ελάχιστη ποσότητα βενζίνης Μέγιστη ποσότητα βενζίνης Ελάχιστη ποσότητα ντίζελ Μέγιστη ποσότητα ντίζελ
CDAH 35,65€ 51,50€ 37,54€ 54,22€
CDMR 34,66€ 69,32€ 36,49€ 72,98€
CGAR 39,61€ 59,42€ 41,70€ 62,56€
CKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
CVMR 49,52€ 60,40€ 52,14€ 63,60€
CYAZ 12,87€ 12,87€ 13,56€ 13,56€
DKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
EDMR 35,65€ 54,46€ 37,54€ 57,34€
EYAZ 7,92€ 8,91€ 8,34€ 9,38€
FVMR 54,46€ 89,12€ 57,34€ 93,84€
IGAH 49,52€ 63,38€ 52,14€ 66,73€
IGAR 42,58€ 92,10€ 44,84€ 96,97€
IGMR 42,58€ 62,38€ 44,84€ 65,69€
ISAR 41,59€ 51,50€ 43,79€ 54,22€
MBMR 34,66€ 40,60€ 36,49€ 42,75€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 34,66€ 44,56€ 36,49€ 46,92€
NBMR 34,66€ 34,66€ 36,49€ 36,49€
NKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
PDAH 41,59€ 65,36€ 43,79€ 68,82€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 50,50€ 89,12€ 53,18€ 93,84€
PJAR 53,48€ 53,48€ 56,30€ 56,30€
PTAR 39,61€ 39,61€ 41,70€ 41,70€
SKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
SVMR 68,33€ 79,22€ 71,94€ 83,42€
XFAR 65,36€ 86,16€ 68,82€ 90,71€

Οι τιμές «δεξαμενή καυσίμου» και «χρέωση σέρβις και ανεφοδιασμού» υπολογίζονται με βάση τις επίσημες τιμές καυσίμων τη στιγμή της παραλαβής του ενοικιαζόμενου οχήματος. Αυτές οι τιμές πρέπει να ελέγχονται τακτικά, καθώς υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις διακυμάνσεις των επίσημων τιμών.

Κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης, ο κάτοχος της σύμβασης πρέπει να επιλέξει μία από τις πολιτικές επιστροφής καυσίμων μας: «γεμάτο-γεμάτο» ή «γεμάτο-άδειο».

Και στις δύο πολιτικές επιστροφής καυσίμου:

  • Κατά τη στιγμή της παραλαβής του οχήματος, η Record go θα παραδώσει το όχημα με γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου και θα χρεώσει τον κάτοχο της σύμβασης για την ποσότητα του καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

    Το ποσό που χρεώνεται εξαρτάται από το μοντέλο/μάρκα του οχήματος που παραλαμβάνεται και από την τιμή του καυσίμου στην αγορά κατά την ημερομηνία παραλαβής. Ο ανάδοχος της σύμβασης θα πληρώσει την τιμή του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε.

  • Κατά την επιστροφή του οχήματος, η Record go ελέγχει τη στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβουάρ και επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ κατά την ώρα παράδοσης.

    Η μονάδα μέτρησης για τη δεξαμενή καυσίμου θα είναι το 1/8 της συνολικής δεξαμενής καυσίμου του οχήματος.

Όροι και προϋποθέσεις της πολιτικής επιστροφής καυσίμου Γεμάτο-Γεμάτο:

Εάν ο κάτοχος της σύμβασης δεν επιστρέψει το όχημα με γεμάτο ρεζερβουάρ, η Record θα χρεώσει 30€ για την υπηρεσία ανεφοδιασμού.

Όροι και προϋποθέσεις της πολιτικής επιστροφής καυσίμου Γεμάτο-Άδειο:

Κατά την παραλαβή του οχήματος, ο κάτοχος της σύμβασης πρέπει να πληρώσει τη μη επιστρέψιμη χρέωση υπηρεσιών και ανεφοδιασμού για να καλύψει τα έξοδα εφοδιαστικής και προμήθειας.