Avís legal


Record go Lloguer Vacacional S.A., (d'ara endavant Record go) amb domicili social a Avinguda Casalduch 61, 12005, Castelló de la Plana, Espanya, amb CIF número A12584470 i inscrita al Registre Mercantil de Castelló, Tom 1397, Llibre 959 , Folio 125, Secció 8, Full 19.086, és l'entitat titular del present website que posa a disposició dels usuaris amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis propis així com facilitar-los l'accés.


Accedir al servei "Recordrentacar.com" de la pàgina web de Record go Lloguer Vacacional S.A. (d'ara endavant Record go), l'usuari accepta les condicions següents. En cas de no estar d'acord amb aquestes, us instem que no feu ús del servei ofert en aquest lloc web. La utilització d'aquest lloc web, que es regula mitjançant aquest document, li atribueix la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'acceptació de les condicions presents a la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi. Record go es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del website, així com el seu Avís Legal i suspendre temporalment els seus serveis a https://www.recordrentacar.com/es/ sense previ avís. Record go Lloguer Vacacional S.A. recomana a l'usuari llegir l'Avís Legal cada cop que accedeixi al website.1. Objecte del Servei.  El servei "Recordrentacar.com" de Record go té com a objectiu informar i proporcionar accés de bona fe als serveis de lloguer de vehicles, permetent la reserva dels mateixos i comunicant les propostes comercials de Record go. Tota persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web serà considerada com a usuari (d'ara endavant, “l'Usuari”).

La utilització, l'accés i la navegació del Lloc Web per un Usuari implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i les eventuals condicions particulars, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.2. Accés.  Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a els menors a càrrec seu, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

L'ús del Lloc Web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que per a l'Usuari hi tingui l'accés.

En cap cas, Record go no es responsabilitza de les pèrdues, els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari, que sorgeixin per l'accés i l'ús del Lloc web (fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'accés al Lloc Web). Record go es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva website, inclosos aquests termes i condicions.3. Condicions generals i ús.  Els productes i serveis proporcionats per Record go poden requerir la prèvia acceptació de les Condicions Generals del Servei, les quals estaran disponibles en pantalla i estaran subjectes a les condicions específiques del servei sol·licitat.

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressa que l'ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat comprometent-se a utilitzar-lo de conformitat amb la llei i amb aquest Avís Legal, assumint qualsevol risc o dany que se'n pogués derivar.

En la utilització del Lloc Web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Record go o de tercers; o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web; o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització del mateix.4. Àmbit de Prestació del Servei.  L'àmbit de prestació del servei de lloguer de vehicles queda limitat als països on el Grup Record go opera a través de les seves societats (territori d'Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal).


- Espanya, a través de Record go Lloguer Vacacional, S.A., amb CIF A12584470 i domiciliada a Avenida Casalduch 61, 12005, Castelló de la Plana, Espanya.


- Illes Canària, a través de Record Go Canarias, S.L.U., amb CIF B13930375 i domiciliada en la Calle Mayor de Triana 27, 2n, 35002, Palmas de Gran Canaria.


- Portugal, a través de Record go Portugal, Unipessoal LDA, amb NIPC 515714801 i domiciliada a Rua Professor Henrique de Fangs, nº 11, r/c, Districte de Lisboa, Concelho de Loures, Freguesia de Sacavém i Prior Velho, 2685 – 338 Prior Velho


- Grècia, a través de Record go Hellas MAE, amb número de registre 801835297 i domiciliada al quilòmetre 8 de Paianias, Markopoulou Avenue, Paiania.


- Itàlia, a través de Record go Italia S.R.L., domiciliada a Lagundo (BZ) a Via Josef Weingartner núm. 4, CAP 39022, C.F. i P.IVA 03191280217.5. Política de Privadesa i Protecció de Dades.  Consulteu la nostra política de privadesa i protecció de dades a https://www.recordrentacar.com/es/privacity/.6. Legislació Aplicable.  La legislació aplicable al contingut reflectit al Lloc web de Record go serà l'espanyola, sotmetent-se a l'ordenament jurídic espanyol i la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents a Espanya, amb expressa manifestació en contra del sotmetiment a l'arbitratge.7. Acceptació de condicions.  L'activació lliure i voluntària per part de l'usuari del servei "Recordrentacar.com" equival a l'acceptació explícita d'aquestes condicions.8. Propietat Intel·lectual i Industrial.  Tot el contingut de la web de Recordrentacar.com està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial i drets d'autor.


Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius titulars legítims. En conseqüència, queda prohibida la seva utilització en el trànsit econòmic per part de tercers que no tinguin l'autorització deguda.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc a el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte no autoritzat prèviament i per escrit per Record go, titular dels drets dexplotació, queda estrictament prohibit.Data d'última actualització: 04/04/2024